कम्पनी छाडेर जाँदै हुनुहुन्छ ? कती पाउनु हुनेछ हिसाब ? जानी राखौ

Loading...

हेर्नुहोस भिडियो

आईतवार कतारमा हल्का बर्षा को सम्भावना
कतारको मानव अधिकार समितिका नेपाली प्रतिनिधी प्रो.रमजान अलि मिया सम्मानित
कम्पनी छाडेर जाँदै हुनुहुन्छ ? कती पाउनु हुनेछ हिसाब ? जानी राखौइन्ड अफ सर्भिस/ग्रेज्युटी भन्नाले काम करार सकी कम्पनी छाडेर जाने श्रमिकले वकस स्वरुप पाउने रकमलाई बुझाउँछ । यो कतार श्रमिक कानुनको एक हिस्सा हो । यो बिमा संग सम्बन्धित नभई श्रमिकको न्युनतम तलब को आधारमा हिसाब हुने गर्दछ । कतार सरकारले आफ्नो देश विकासमा सेवा गरे बापत आप्रवाशी कामदारहरुलाई धन्यवाद स्वरुप दिने रकम नै ग्रेज्युटी हो साथै यो अनिवार्य रुपमा लागु हुनुपर्ने कतारको नियम अन्तर्गत पर्दछ ।

यो सेवा पाउन कामदारले आफ्नो सम्झौता (करार) म्याद सम्म एउटै कम्पनीमा काम गरेको हुनुपर्दछ । कम्पनी र कामदारको करार अन्तर्गत दुवैको सहमतीमा ग्रेज्युटी हुनेगर्दछ । यसमा तीन हप्ता देखि एक महिना सम्मको भुत्तानी पाईन्छ ।

कसरी गरिन्छ ग्रेज्युटी को हिसाब ?

कम्पनीमा काम गरेको ५ वर्ष भन्दा कम भएको खण्डमा एक सालमा तपाईले ३ हप्ताको बोनस पाउनुहुनेछ ।

Formula : Basic Salary ÷ 30 (एक महिना) x 21 (३ हप्तामा हुने दिन) x Years (वर्ष )
जस्तै : तपाईको एक महिनाको न्युनतम तलब १००० छ र तपाईले कम्पनीमा काम २ वर्ष गर्नुभएको छ भने
1000 ÷ 30 = 33.33 (एक दिन को तलब )
33.33 X 21 = 700 (२१ दिन को तलब)
700 X 2 = 1400 Qar बोनस पाउनुहुनेछ ।

कम्पनीमा काम गरेको ५ वर्ष भन्दा बढी र १० वर्ष भन्दा कम भएको खण्डमा एक सालमा तपाईले ४ हप्ताको बोनस पाउनुहुनेछ ।

Formula: Basic Salary ÷ 30 (एक महिना) x 28 (चार हप्तामा हुने दिन) x Years (वर्ष )
जस्तै : तपाईको एक महिनाको न्युनतम तलब १००० छ र तपाईले कम्पनीमा ७ वर्ष काम गर्नुभएको छ भने
1000÷30=33.33 (एक दिन को तलब निस्कियो)
33.33 X 28=933.33
933.33 X 7=6533.33 कतारी रियाल बोनस पाउनुहुनेछ ।

कम्पनीमा काम गरेको १० वर्ष भन्दा बढी भएको खण्डमा एक सालमो तपाईले ५ हप्ताको बोनस पाउनुहुनेछ ।

Formula: Basic Salary ÷ 30 (एक महिना) x 35 (पाँच हप्तामा हुने दिन)
जस्तै: तपाईको एक महिनाको न्युनतम तलब १००० छ र तपाईले कम्पनीमा १२ वर्ष काम गर्नुभएको छ भने
1000÷30=33.33 (एक दिन को तलब निस्कियो)
33.33 X 35 =1166.55
1166.55 X 12 = 13998.6 कतारी रियाल बोनस पाउनुहुनेछ ।
Source Qnradio.com

Subscribe us on Our Official Youtube Channel

Share this video :

Post a Comment